Річний план на 2018-2019 н.р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач дошкільного навчального
закладу «Веселка»
Н.І.Білан
“ 07 ” вересня 2018 року

ПЛАН РОБОТИ

Комунального дошкільного навчального закладу «Веселка»
Миколаївської сільської ради

НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

СХВАЛЕНО

засіданням педагогічної ради
дошкільного навчального
закладу «Веселка»
(протокол № 1 від 07.09.2018)